Rubriky
Literatura

Klasicismus v evropské literatuře v bodech

 • Datace: 2.pol. 17.stol. -18. století
 • Název směru pochází z latinského slova clasicus (= vzorný, dokonalý)
 •  Zasáhl všechny umělecké směry – např. v hudbě: Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Hyden nebo Ludvík van Beethoven a v architektuře: zámek ve Versailles, A. Canova: socha Amor a Psyché, Braniborská brána…

Hlavní znaky klasicismu

 • Vychází z antiky
 • Hlavním cílem je zobrazení dokonalosti a krásy
 • Navazuje na renesanci a humanismus, je opakem baroka (tj. odmítá emoce, důraz kladena rozum, ve všem je pevný řád)
 • Hlavní hrdina řeší vždy spor mezi rozumem a citem, rozum vždy vítězí
 • Postavy se nevyvíjí
 • V dramatu se dodržuje tzv. trojjednota (času, místa a děje)

Dělení klasicistní literatury

 • Vysoká literatura – veršovaná, tragédie, náměty z antiky; postavy: vojevůdci, vladaři; rozsáhlé monology; útvary: epos, óda, tragédie
 • Nízká literatura – opovrhovaná, spíše próza, náměty ze současnosti, postavy neurozené; útvary: fraška, komedie, bajka, satira

Počátky klasicismu ve FRANCII

 • Jean de la Fontaine

  • bajkař (bajka = „komedie v malém“)
  • kritizuje nešvary společnosti
  • psal volným veršem
  • napsal téměř 237 bajek (vydané byly ve 12 knihách)
  • píše hovorovým jazykem
  • Dílo
   • Bajky (Lev a myš, Vlk a beránek, Lišák a hrozny, Liška a čáp…)
 • Pierre Corneille

  • básník a dramatik (psal tragédie)
  • Dílo
   • Cid
    • tragédie
    • otec Dony Chimény Don Goméz udeří otce Dona Rodriga – Dona Diega, dostanou se tak do sporu; Aby Don Rodrigo svého otce pomstil, vyzval Dona Goméze na souboj. Zoufalá Dona Chiména, které Dona Rodriga miluje, se obrací na krále a ten posílá Dona Rodriga bojovat s Maury, aby zabránil souboji). Po vítězném boji se Donr Rdrigo vrací a od krále získává titul cid (pán). Aby si zasloužil Donu Chiménu, musí bojovat s rytířem Sanchem. Vítězí a Donu Chiménu si zaslouží.
    • Hl. motivy: Láska, povinnost vůči otci
    • Verš: alexandrín: 12slabičný jamb s přerývkou po 6. slabice, 13slabičný jamb
    • Rým sdružený
 • Jean Racin

  • 1639 – 1699
  • píše psychologické tragédie s antickými motivy, ale soudobými problémy
  • Dílo
   • Faidra
    • tragédie
    • vzor v Euripidovi
    • Faidra – manželka athénského krále Thesea se zamiluje do svého nevlastního syna Hippolyta zatímco Theseus je dlouho ve válce. Faidra vyznává Hoppolytovi své city, ale ten ji odmítá. Když se Theseus vrací, Faidra chce skrýt své city, proto obviní Hyppolyta, že se jí podbízel. Theseus syna pošle k bohům pro trest, Faidra přizná Theseovi pravdu a otráví se a služka, která ji pomáhala, se lstí spáchá sebevraždu
    • Sudílkové
     • komedie
     • výsměch francouzským soudcům
 • Moliere

  • 1622 – 1673
  • vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin
  • ve svých 21 letech založil kočovnou hereckou společnost Skvělé divadlo
  • byl ředitelem Královského divadla v Paříži (králem byl Ludvík XIV.)
  • zemřel při hraní hlavní role ve 4. dějství své komedie Zdravý nemocný
  • napsal 33 dramat (hlavně komedie)
  • v tragédii záměrně porušoval trojjednotu
  • Dílo
   • Lakomec
    • komedie
    • podle Tita Maccia Plauta: Komedie o hrnci
    • Tartiffe (Svatoušek)
     • 1. komedie
     • Zdravý nemocný
      • komedie
      • hl. hrdina Argan trpí chorobnou hypochondrií, svou dceru chce provdat za lékaře
      • Škola žen
      • Misantrop
      • Chudák manžel
      • Pán z Prasečkova
      • Scapinova šibalství
      • Měšťák šlechticem

protipólem francouzské komedie byla v 2. pol. 16. stol. comedie de l´arte v ITÁLII

 • comedie de l´arte: existovala jen kostra scénáře a postavy, herci hodně improvizovali; mezi lidmi oblíbená; často se opakující jména postav (Colombina, Pierot, Pantalone)
 • Carlo Goldoni

  • 1707 – 1793
  • Dílo
   • komedie Sluha dvou pánů
    • 3 dějství
    • odehrává se v 18. století v Benátkách
    • spisovný jazyk
    • komedie Hrubiáni
     • útok na lidský despotismus
     • komedie Poprask na laguně
      • 5 žen čeká na příjezd rybářů, svádí je skupina mladíků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *