Rubriky
Politika

Politické procesy 50. let v ČSR

Po nástupu komunistického režimu v Československu přišla doba utužování komunistické moci. Ta byla bohužel utužována mimo jiné i násilnou cestou – pomocí vykonstruovaných politických procesů, čistek v komunistické straně atd. Ačkoli životní