Rubriky
Literatura

Osvícenství v bodech

 • Datace: 18. století (století filosofů)
 • Osvícenství se prosadilo nejvíce ve Francii a Anglii

Hlavní znaky osvícenství

 • Navazuje na renesanci
 • Věří v rozum, rozvíjí racionalismus (kult rozumu)
 • Obhajuje lidské právo na svobodu
 • Optimismus, víra v pokrok
 • Vyloučení pověr a předsudků
 • Víra, že zlo vzniká z nevědomosti
 • Všestrannost
 • Snaha překonat klasicismus

FRANCIE

 • Charles Luis Montesquie
  • filozof
  • kritizoval poměry ve Francii
  • psal satiru (ze slova satura – plná mísa ovoce)
  • Dílo
   • Perské listy
    • kritika francouzské společnosti
 • Francois Marie Arouet
  • filozof, politik a básník
  • kvůli svým názorům musel odejít do vyhnanství a byl vězněn
  • Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do své smrti budu bránit Vaše právo říkat to.“
  • kritizuje nesnášenlivost a lidskou hloupost
 • Voltaire
  • Dílo
   • Candide neboli optimismus
    • Morálně čistý člověk Candide, vychovávaný sluhou Panglosem, se zamiluje do dívky Kundigundy v paláci (kde vyrůstá), ze zámku je ale propuštěn a jde do světa. Putuje různými kraji (Eldorádo, Cařihrad..) a získává bohatství. Díky bohatství může získat Kundigundu a koupit si mnoho pozemků. Práce na nich je potom způsob, jak učinit život smysluplným.
    • optimistický filozofický román
    • Panna
     • posměšný epos o mýtech o panenství Jany z Arku
 • ENCYKLOPEDISTÉ
  • Mladší generace osvícenců
  • Vědci a filozofové převážně z Francie
  • Hlavní cíl – sepsání knihy Encyklopedie aneb racionální slovník věd, umění a řemesel (souhrn všech lidských vědomostí)
  • Denis Diderot, Jean Jacques Russeau

 

 • Denis Diderot
  • Dílo
   • Jeptiška
    • kritika církve
    • o dívce přinucené ke vstupu do kláštera
    • forma dopisů
    • Jakub Fatalista
     • kritika morálky a společnosti

ANGLIE

 • Danielle Defoe
  • angažoval se v politice, psal politické eseje
  • Dílo
   • Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku
    • příběh na základě skutečné události
    • Popisuje život Robinsona Crusoe po na ostrově ztroskotání lodi
    • detailní popisy přírody, způsobu života a myšlenek, dějová linie je v pozadí
 • Henry Fielding
  • psala dramata a romány
  • povoláním soudce
  • Dílo
   • Tom Jones, historie nalezence
 • Johnatan Swift
  • původem z Irska
  • Dílo
   • Gulliverovy cesty

 

Autor: Monika Jirásková

Autor: birkof007

Programátor, podnikatel, web developer, fotograf a věčně zamyšlený člověk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *