Rubriky
Literatura

Charakteristika realismu v Čechách, kritický realismus v české próze

Obecná charakteristika českého realismu

 • V české literatuře 80. léta 19. století (ve světové literatuře již 50. léta)
 • Počátky realismu najdeme již ve tvorbě básnických generací májovců, lumírovců a ruchovců
 • Kritický realismus měl 2 základní směry: Venkovská próza a historická próza
 • Určitou dobu tvořili souběžně s autory  moderních uměleckých směrů (20. století)
 • Důraz kladen na detaily – Autoři popisovali určité prostředí, příp. osobu – Nepopisovali celou společnost

Kritický realismus v české próze

Venkovská próza

Karel Václav Rais

 • 1859 – 1926
 • témata: Mezigenerační vztahy (výminkářská tématika), škodlivé vášně, odchod lidí do měst
 • knihy zasazeny většinou do Podkrkonoší a Vysočiny
 • povídkové soubory Potměchuť, Horské kořeny, Rodiče a děti
 • Výminkáři
  • povídkový soubor
  • řeší generační problémy na vesnici – Mladí lidé v touze po penězích odstrkují své staré rodiče
  • Většinou smutné příběhy
 • román Kalibův zločin   
 • román Zlý člověk

Teréza Nováková

 • pokračovala (po Karolíně Světlé) v časopise Ženský svět
 • Dílo:
  • Jiří Šmatlán
   • příběh tkalce, který svou naději hledá v socialistickém uspořádání společnosti
  • Děti čistého živého
   • Román, popisuje příběh náboženské sekty abrahamitů
  • dívčí tématika děl:
  • Maloměstský román
   • vypráví o Zdeňce, dceři Karla Havlíčka Borovského

Antal Stašek

 • levicově založený
 • próza orientované do prostředí Podkrkonoší
 • Dílo:
  • O ševci Matoušovi a jeho přátelích
   • román, hlavní hrdina je švec Matouš, v průběhu románu nachází zalíbení v komunistických myšlenkách a přidává se k nim
  • povídka Blouznivci našich hor

 

Historická próza

Zikmund Winter

 • 1846 – 1912
 • v literatuře byl protikladem Jiráska (ačkoli byli přáteli)
 • Povídky
  • Rakovnické povídky (Obrázky z Rakovnicka/ Rakovnické obrázky)
  • Pražské obrázky
  • Nezbedný bakalář
  • Panečnice
   • povídka o životě prostitutky
   • Rozina sebranec
    • povídka o dívce bez rodičů vyrůstající v klášteře Na Františku. Zamiluje se do Itala, který s ní ovšem nechce mít vztah poté, co zjistí, že je Rozina nalezenec. Rozina se provdá za starého opilce Karfa, ale podvádí ho a za to ji nechá Karf nájemným vrahem zabít.
  • Vědecké práce
   • Kulturní obraz českých měst
   • Děje vysokých škol pražských
   • Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století
  • Jediný román Mistr Kampanus
   • Odehrává se v době po bitvě Na Bílé hoře (16. /17.století) na Karlově univerzitě v Praze. Jan Kampanus Vodňanský

Josef Svátek

 • Ve svém díle se věnoval rudolfinské a pobělohorské době
 • Dílo
  • Majestát Rudolfa II.
  • Paměti katovské rodiny Midlářů v Praze
  • Sedláci u Chlumce

Sofie Podlipská

 • mladší sestra Karolíny Světlé
 • Věnuje se postavení žen a historii
 • Dílo
  • Anežka Přemyslovna
  • Přemysl Otakar II.

Václav Beneš Třebízský

 • katolický kněz
 • Zabýval se husitstvím a dobou pobělohorskou
 • Dílo
  • povídkové cykly V červáncích kalicha a V záři kalicha
  • práce pro mládež

Alois Jirásek

 • Dílo
  • 1. období: Doba mýtů a pověstí
   • Staré pověsti české
   • 2. období: Z dob husitství
    • Mezi proudy
    • Proti všem
    • Bratrstvo
    • román Husitský král
    • dramata Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
    • 3. období: Z doby pobělohorské
     • romány:
      • Temno
      • Skály
      • Skaláci
      • Psohlavci
      • 4. období: Z doby národního obrození
       • 5dílný román F. L. Věk
       • 4dílná kronika U nás
       • Filosofská historie
      • Dramata
       • Lucerna (pohádka, dodnes hrána v Národním divadle)
       • Otec
       • Vojnarka

Autor: Monika Jiráková

Autor: birkof007

Programátor, podnikatel, web developer, fotograf a věčně zamyšlený člověk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *