Rubriky
Literatura

Antonín Sova – rozbor díla Květy intimních nálad

1. Kniha Květy intimních nálad je dílem českého básníka Antonína Sovy. Poprvé vyšla r. 1891. Četla jsem vydání nazvané Květy intimních nálad a jiné básně vydanou Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění.