Rubriky
Humanismus

Lidská práva a významná ujednání o lidských právech

Otázka lidských práv se začala ve světě objevovat společně s rušením otroctví a poddanství, nejvíce asi koncem 18. stol. Až po druhé světové válce se ale objevilo současné