Rubriky
Ekonomie

Tržní mechanismus – základní pojmy, dělení trhů, tři funkce trhů, poptávka a nabídka