Výkonnost národního hospodářství, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, metody zjišťování HDP, problémy vznikající při měření HDP, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP

Pokračovat ve čtení „Výkonnost národního hospodářství, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, metody zjišťování HDP, problémy vznikající při měření HDP, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP“