Rubriky
Ekonomie

Peníze a centrální banka

Peníze jsou po dlouhé generace uznávaný prostředek směny. Můžeme je definovat jako cokoliv, co je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby.

Rubriky
Ekonomie

Nezaměstnanost

Rubriky
Ekonomie

Výkonnost národního hospodářství, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, metody zjišťování HDP, problémy vznikající při měření HDP, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP

Rubriky
Ekonomie

Inflace

Rubriky
Ekonomie

Hospodářský růst, zdroje hospodářského růstu, hospodářský cyklus, příčiny hospodářského cyklu