Rubriky
Ekonomie

Tržní mechanismus – základní pojmy, dělení trhů, tři funkce trhů, poptávka a nabídka

Rubriky
Ekonomie

Úvod do ekonomie

Co vlastně znamená ekonomie?

Ekonomie (oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon) je společenská věda, jak využít omezené vzácné zdroje k vyprodukování statků a služeb a jak tyto statky rozdělit mezi jednotlivé ekonomické subjekty tak, aby došlo k uspokojení jejich neomezených  potřeb.