Rubriky
Literatura

Rozbor filmu Spalovač mrtvol

Autor: Ladislav Fuks

Hlavní hrdina: Karel Kopfrkingl

Další postavy: jeho žena, kterou oslovoval jako Lakmé, ale jmenovala se Marie, syn Milivoj čtrnáctiletý a dcera Zina, 19 let.

Ladislav Fuks se narodil v Praze v roce 1923. Zemřel 1994. Jeho celá tvorba byla ovlivněna pohnutou dobou, ve které žil. Silný vliv na něj měla tíživá atmosféra doby i rodinné prostředí.  Jeho otec byl policejním úředníkem. L. Fuks se věnoval studiu filozofie, psychologie a dějin umění.